Skip to main content

Kopen of huren?

Waarom kopen?

De koper bouwt fiscaal vrij vermogen op, ook al wordt de woningmarkt krapper en stijgen de woningprijzen. Enerzijds omdat over een lange termijn het nog steeds aannemelijk is dat de huizenprijzen zullen stijgen en anderzijds doordat (doorgaans) de hypotheekschuld steeds lager wordt.

De koper die zijn woning financiert met een 30-jarige hypotheek, zal aan het einde van die periode geen of minder hypotheeklasten meer hebben. Bij een huurwoning daarentegen zullen de woonlasten levenslang opgebracht moeten worden. De huurprijzen vertonen een stijgende lijn die minimaal in lijn is met de inflatie. In sommige gevallen mag zelfs de huur jaarlijks meer verhoogd worden dan de inflatie.

De koper heeft geen last van huurverhogingen. Door een langere rentevastperiode te kiezen kan de koper de maandlasten voor langere tijd vastleggen.

In een aantal gevallen zal kopen zelfs gepaard kunnen gaan met koopsubsidie. Al hangt dit met name af van de hoogte van het inkomen en vermogen. Onze ervaringen in de praktijk zijn echter dat slechts weinigen in aanmerking komen voor deze subsidie.

Kopen kent overigens wel enkele nadelen:

De huiseigenaar heeft een aantal extra lasten die voor de huurder niet gelden, namelijk onroerendzaakbelasting, extra inkomstenbelasting over het "eigenwoningforfait", kosten voor een extra schadeverzekering voor schade aan de woning en uiteraard het periodieke onderhoud.

Een snelle verhuizing is volledig afhankelijk van vraag en aanbod. Mocht de waarde van uw woning (tijdelijk) gedaald zijn, dan kan verhuizen soms zelfs volstrekt onmogelijk zijn.

En huren?

Huurcontracten hebben meestal een korte opzegtermijn. U kunt dus snel verhuizen. Vaak wordt dat als 'vrijheid' uitgelegd.

Huren kan soms zelfs gepaard gaan met huursubsidie. Al hangt dat nauw samen met de hoogte van uw inkomen en vermogen. 

Kopen of huren

Geen mens is gelijk. Dat geldt ook voor de financiële wensen en mogelijkheden van onze klanten. Maar valt de beslissing uit in het voordeel van het 'kopen', dan zult u zich uitgebreid willen informeren over de financiële mogelijkheden. Mogelijkheden die verschillen per geldgever, per persoon en zelfs per regio. Al die mogelijkheden (en onmogelijkheden) in kaart te brengen en op grond van dat totaaloverzicht een keuze te maken, dat is ons vak. Mart Strijbos is tenslotte erkend hypotheekadviseur.

Een hypotheek is namelijk eigenlijk niets anders dan een lening om in eerste instantie van de woning gebruik te kunnen maken, maar ook om bezit op te bouwen.

Dat betekent dat we heel zorgvuldig na moeten gaan op welke momenten in uw leven die lening voor problemen zou kunnen gaan zorgen. Het zal duidelijk zijn dat we daarbij rekening moeten houden met al die momenten waarop uw inkomen veranderen kan.

De geboorte van de kinderen is zo’n moment. Vaak zullen ouders (tijdelijk) minder willen werken. Ook de pensionering is zo’n moment, omdat het inkomen dan vaak zelfs permanent daalt. Zo maar twee van de momenten waarop het inkomen kan dalen. Er zijn echter ook periodes waarin een sterke stijging optreedt van de kosten. Zoals tijdens de studie van de kinderen.

Voor een goed doortimmerd financieel advies is het daarom zaak om weloverwogen te werk te gaan. Daarom inventariseert Mart Strijbos Financieel Advies eerst samen met u aan welke eisen uw hypotheek zal moeten voldoen.

Welke aflossingsvorm heeft de voorkeur? Welke rentevaste periode? Wat mogen de maandlasten worden? Moeten er speciale constructies worden gehanteerd? Kortom, hoe moet uw hypotheek er uit zien? Daar zullen we met zorg bij stil gaan staan.

Om al die berekeningen goed te kunnen maken, gebruiken we een geavanceerd computerprogramma waarmee we iedere hypotheekmogelijkheid door kunnen rekenen, maar desondanks vergt dit de nodige tijd. Een noodzakelijke investering die zich op termijn terugbetaald. Voor meer informatie over onze dienstverlening op het gebied van hypotheken zie ons dienstverleningsdocument hypotheken.