Alimentatie

Alimentatie: hoeveel ontvangen of betalen?

U heeft besloten niet meer verder te willen gaan met uw partner of u legt zich neer bij de beslissing van uw partner om te scheiden of de samenwoning te verbreken. Na de echtscheiding blijft u echter verplicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te zorgen. Deze onderhoudsplicht staat in de wet. U kunt met uw partner afspreken om geen alimentatie aan elkaar te betalen, bijvoorbeeld als u ieder in eigen levensonderhoud voorziet. Dit moet u dan wel vastleggen in het convenant.

Deze wettelijke onderhoudsplicht is beter bekend als alimentatieverplichting. Voor de kinderen bent u beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. Met partneralimentatie draagt degene met het hoogste inkomen bij aan de kosten van levensonderhoud voor de partner met het laagste inkomen als dit onvoldoende is om in het eigen levensonderhoud te voorzien. De alimentatie vindt meestal plaats door maandelijks een bepaald bedrag aan de ander te betalen.

Er zijn twee soorten alimentatie:

Hoogte van de alimentatie

Hoeveel en hoelang u moet betalen of kunt ontvangen is in onderling overleg af te spreken. Komt u er samen niet uit, dan zal een rechter de hoogte van de alimentatie vaststellen. U bent minder vrij om wat betreft de kosten van de kinderen afwijkende afspraken te maken. Kinderen hebben recht op alimentatie tot ze 21 zijn of financieel voor zichzelf kunnen zorgen.

Wij verzorgen voor u naar wens een indicatie of een nauwkeurige berekening van de te betalen of te ontvangen partner- en/of kinderalimentatie.

Voor wie geldt de alimentatieplicht

 Er is een alimentatieplicht voor:

  • ouders voor hun kinderen;
  • getrouwde partners die uit elkaar gaan;
  • geregistreerde partners die uit elkaar gaan.

Voor samenwoners die uit elkaar gaan is er volgens de wet geen verplichting tot  partneralimentatie. Soms is deze plicht echter wel vastgelegd in het samenlevingscontract.

De alimentatie in uw belastingaangifte

Hoe u de alimentatie dient op te geven bij uw jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting, hangt ervan af of u alimentatie betaalt of ontvangt.

U betaalt alimentatie

De betaalde partneralimentatie kunt u als persoonsgebonden aftrekpost opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting. De door u betaalde kinderalimentatie of de bijdrage die u stort op de kinderrekening, kunt u met ingang van 2015 niet langer op uw aangifte inkomstenbelasting als een aftrekpost opvoeren.

U ontvangt alimentatie

Als u partneralimentatie ontvangt, moet u de ontvangen partneralimentatie invullen onder 'andere inkomsten' (Box 1) bij uw aangifte inkomstenbelasting. Dit houdt in dat u er nog inkomstenbelasting en mogelijk nog de inkomensafhankelijke premie ziektekostenverzekering over moet betalen. De ontvangen kinderalimentatie hoeft u niet in te vullen op uw belastingaangifte.

De betalende partner overlijdt of wordt werkloos

Ondanks alle goede afspraken over de alimentatie kan er van alles gebeuren waardoor de alimentatie opnieuw bekeken en berekend moet worden. Denk aan omstandigheden zoals:

  • Arbeidsongeschiktheid;
  • Ontslag;
  • Faillissement;
  • Hertrouwen/samenwonen;
  • Hoger/lager inkomen;
  • Verandering van woonsituatie.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de alimentatie zeker te stellen, bijvoorbeeld door de alimentatie af te kopen.

Of stel dat de betalende partner overlijdt, dan vervalt de alimentatiebetaling. De ontvangende partner mist dan inkomen en kan financieel in de problemen komen. Dit risico, het alimentatierisico, kunt u verzekeren. U sluit dan een overlijdensrisicoverzekering, zodat bij overlijden van de betalende partner een bedrag beschikbaar komt.