Kinderalimentatie

De hoogte van alimentatie voor uw kinderen

U bent als ouder verplicht om na de scheiding financieel voor uw kind(eren) te blijven zorgen. Het maakt daarbij niet uit of uw kind(eren) na de scheiding bij u, uw ex-partner of bij allebei om de beurt gaat wonen.

Wie zijn de ouders van het kind

Ouders hebben dus een financiële zorgplicht voor kun kind(eren), naar evenredigheid van draagkracht. Wie zijn de ouders van een kind? Wie hebben financiële zorgplicht? Dit kunnen onder andere zijn:

  • de moeder;
  • de juridische vader;
  • de biologische vader;
  • een stiefouder die het ouderlijk gezag heeft.

Hoogte van de kinderalimentatie

U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte en de manier van betalen van de kinderalimentatie. Het is de bedoeling dat het kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de scheiding. De afspraken legt u vast in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant. De rechter toetst bij minderjarige kinderen overigens altijd de afspraken die u samen heeft gemaakt. Komt u er samen niet uit, dan beslist de rechter.

Einde van de kinderalimentatie

Wanneer eindigt de kinderalimentatie? Volgens de wet zijn ouders verplicht bij te dragen tot de 21e verjaardag van een kind. Tot het 18e jaar wordt de bijdrage kinderalimentatie genoemd, vanaf het 18e jaar is het een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie.
Het kan zijn dat de afgesproken bijdrage eerder vervalt, bijvoorbeeld als een kind voor de 21e verjaardag financieel zelfstandig wordt.
Ouders kunnen samen afspreken dat zij langer dan de 21e verjaardag blijven bijdragen, bijvoorbeeld als een kind dan nog studeert. Deze afspraak wordt vastgelegd in het convenant.

Kinderalimentatie wijzigen

Het is mogelijk om de hoogte van de kinderalimentatie tussentijds te wijzigen, als uw omstandigheden ingrijpend wijzigen, zoals:

  • Hoger of lager inkomen;
  • Nieuwe partners;
  • Verlies van uw baan buiten uw toedoen.

Deze wijzigingen kunnen aanleiding zijn om nieuwe afspraken te maken over de verdeling van de kinderalimentatie.

Aan wie kinderalimentatie betalen

Hoe u de kinderalimentatie het beste kunt regelen, hangt af van uw situatie.

Uw kind woont bij uw ex-partner

Voor kinderen tot 18 jaar dient u de kinderalimentatie aan uw ex-partner te betalen. Uw ex-partner betaalt vervolgens alle kosten en uitgaven van het kind. Deze ouder ontvangt ook de kinderbijslag. Na het 18e jaar kunt u de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betalen.

Uw kind woont bij u en uw ex-partner

Als u samen met uw ex-partner de zorg voor uw kind(eren) deelt, kunt u het beste een rekening speciaal voor het kind openen waar de kinderbijslag en de alimentatie (van u en uw ex-partner) op wordt gestort. Kosten kunnen dan van die rekening betaald worden.

Uw kind woont bij u

U betaalt de kosten en uitgaven van uw kind. Als uw ex-partner draagkracht heeft, ontvangt u van uw ex-partner kinderalimentatie.

Afkopen kinderalimentatie

Het is niet mogelijk om kinderalimentatie met een koopsom in een keer af te kopen.

Ouder betaalt geen kinderalimentatie

Ondanks de afspraken over de kinderalimentatie kan er van alles gebeuren waardoor u voor uw kind geen kinderalimentatie meer ontvangt, bijvoorbeeld omdat uw ex-partner:

  • Overlijdt;
  • Arbeidsongeschikt raakt;
  • Ontslagen wordt of failliet gaat.


Soms gebeurt het dat uw ex-partner ondanks alle afspraken weigert om de kinderalimentatie te betalen. U kunt dan een beroep doen op het LBIO, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen. Het LBIO is gespecialiseerd in het innen van kinder- en partneralimentatie, zonder kosten voor de alimentatieontvanger. Het LBIO kan de kinderalimentatie innen bij de niet-betalende ouder en uitkeren aan de verzorgende ouder of aan het kind zelf, als het kind 18 jaar of ouder is.

Kinderalimentatie en indexering

Jaarlijks worden de vastgestelde alimentatiebedragen verhoogd met een percentage dat rekening houdt met de loonstijgingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Dit wordt indexering genoemd. Het percentage (2019= 2% en 2020 = 2,5%) geldt voor alle vormen van alimentatie, of deze nu door de rechter zijn vastgesteld of door jullie onderling zijn afgesproken. Je hoeft dus niet naar de rechter om recht te hebben op de indexering.

Ouder overlijdt

Bij het overlijden van uw ex-partner vervalt de kinderalimentatie. U staat vanaf dat moment alleen voor de kosten van uw kind. Dit risico, het alimentatierisico, kunt u verzekeren.U kunt een overlijdensrisicoverzekering sluiten, zodat bij overlijden van de betalende partner een bedrag beschikbaar komt.