Scheidingstraject

Scheidingstraject en echtscheidingsprocedures

Bij iedere scheiding of verbreking samenleving zullen afspraken gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld over de bezittingen en schulden, de kinderen, het huis, alimentatie, enzovoorts. Wellicht is het haalbaar om in overleg met uw partner afspraken te maken. Een deskundige kan jullie daarbij helpen. Als het geen optie is om in overleg afspraken te maken, kunt u ieder een eigen adviseur inschakelen. Uiteindelijk kan de rechter hierin beslissingen nemen.

Hoe ziet het traject eruit?

Als het lukt om in overleg afspraken te maken, kunt u deze afspraken (laten) vastleggen in een (scheidings)convenant. Het ouderschapsplan is sinds november 2008 een verplicht onderdeel van het echtscheidingsconvenant als er minderjarige kinderen zijn. In dit document zijn alle afspraken omtrent de verdere opvoeding van de kinderen opgenomen.Op basis van dit convenant wordt een gemeenschappelijk verzoekschrift bij de rechter ingediend. De rechter doet na enige tijd uitspraak. Vervolgens wordt de uitspraak van de rechter ingeschreven bij burgelijke stand van de gemeente waar het huwelijk gesloten is. Pas als dit gedaan is, bent u gescheiden.

Stel dat het niet lukt om in overleg tot afspraken te komen, ook niet met behulp van adviseurs. Eén van beiden kan via een advocaat de rechter om een uitspraak vragen. De advocaat van één van de partners dient een eenzijdig verzoekschrift in. De rechtbank stuurt het verzoek naar de andere partner. Deze partner kan via een advocaat verweer voeren. Dit is een voornamelijk schriftelijke en vooral ook vaak kostbare procedure. Uiteindelijk volgt een beschikking van de rechtbank. Deze beschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Samenwoners kunnen hun afspraken laten vastleggen in een (echtscheidings)convenant. Ondanks dat dit niet wettelijk verplicht is, is dit beslist aan te bevelen. Het is niet nodig om naar de rechter te gaan om de samenleving te verbreken. Wel kan het handig zijn om via een notaris of advocaat een titel te behalen. Deze executoriale titel kan nuttig zijn als in de toekomst betalingsafspraken niet nagekomen worden.

Hoe lang duurt het voordat we gescheiden zijn?

De duur van het traject is afhankelijk van veel factoren:

  • Bent u bereid om samen afspraken te maken?
  • Wilt u compromissen zoeken of juist het onderste uit de kan halen?
  • Gaat u samen naar één adviseur of heeft u ieder een eigen adviseur?
  • Wordt er een eenzijdig of juist gemeenschappelijk verzoekschrift ingediend?

Bij een gemeenschappelijk verzoek is het rechtbanktraject kort en overzichtelijk. Het meeste werk is immers al in het voortraject gedaan, de afspraken zijn gemaakt. Bij een eenzijdig verzoek is veel meer tijd nodig bij de rechtbank. Eerst is het wachten op het verweer, vervolgens de mondelinge behandeling, wellicht een tussenbeschikking, soms een hoger beroep of nader onderzoek.