Skip to main content

Algemene voorwaarden

Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te adviseren. Op grond van de Wet op het financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst informatie te verstrekken. Deze informatie vindt u terug in onze dienstverleningsdocumenten die u kunt terugvinden onder documenten. Voor onze dienstverlening hanteren wij ten allen tijde onze Algemene voorwaarden.
Wij investeren voortdurend in het op peil houden van onze vakkennis, voldoen wij continue aan alle wettelijke eisen. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over het advies, over hoe u zich behandeld voelt of over de afwikkeling van uw zaak. Soms ligt dat aan de geldverstrekker of verzekeraar, maar u vindt misschien dat het aan ons ligt. U heeft het recht om een klacht in te dienen.

Mart Strijbos Financieel Advies houdt zich aan de gedragscode voor gecertificeerd Financieel Planners, de gedragscode voor Erkend Hypotheek Adviseur en de gedragscode voor Erkend Financieel Adviseur. De codes zijn bedoeld om de consument, u dus, maximale waarborgen te bieden voor optimale dienstverlening door het intermediair.
Daarnaast is Mart Strijbos Financieel Advies daarom aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, onder aansluitnummer 300.000354.
Maar natuurlijk zullen wij er alles aan doen om eerst uw klacht in onderling overleg naar tevredenheid op te lossen.

Klacht over intermediair, de verzekeraars of geldverstrekker:
Bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vinden consumenten, verzekeraars en tussenpersonen met (dreigende) problemen informatie over geschillenbeslechting door de Ombudsman Verzekeringen of de Raad van Toezicht Verzekeringen.